(1921 - 2016)

Ilgą ir prasmingą gyvenimo kelionę užbaigė viena iš Cecilijos (Vanagaitės) ir Antano Pliupelių dukrų Elvyra. Gimusi Kunigiškių kaime prie Svėdasų 1921 m. spalio 22-ąją, kur tėvelis dirbo pradžios mokyklos mokytoju, augo mūsų Butėnuose ir save laikė butėniete.

Utenos gimnaziją baigė 1940-ųjų vasarą, tomis dienomis kai Lietuvos keliais žlegėjo sovietinių okupantų tankai. Įstojo į Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą, kurį baigusi dirbo Mokslų akademijoje. Dalyvavo pasipriešinimo prieš okupantus judėjime kaip Kęstučio apygardos štabo ryšininkė slapyvarde "Zita", 1950 m. buvo areštuota, nuteista 25 metus kalėti ir išvežta į Magadano lagerius. Nelaisvę kentė, sunkius fizinius darbus dirbo "Dalstroi" stovykloje. Po penkerių metų paleido į laisvę, Tačiau saugumas nuolat sekė, visur lydėjo "liaudies priešo" žymė, tik geriems žmonėms padedant įsidarbino Kauno respublikinėje agrochemijos laboratorijoje, 1975 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją. Išėjusi į pensiją aktyviai dalyvavo Vilnijos draugijos, "Kolymos" kalinių bendrijos veikloje, finansiškai rėmė Rytų Lietuvos mokyklas. Už pilietiškumą ir visuomeninę veiklą buvo apdovanota Jono Vileišio medaliu. Mirė šių metų sausio 14-ąją, palaidota Kaune.

Užuojauta sesėms Aldonai Murmienei ir Vitalijai Tamulevičienei bei visiems, artimiesiems, bičiuliams.

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje vienas svečias ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top