Raimondas Guobis

DSCF6408Donatas Vasiliauskas-Inis, jaunas anykštėnas, dailės akademijos dėstytojas, savitos realistinio meno krypties kūrėjas jau kelerius metus aktyviai kuria ir pagrindinė jo paveikslų tema - pokario Lietuva, partizanų kovos. Donato tapybos darbų parodos "Vivos plango, motruos voco" (Gyvuosius apraudu, mirusiuosius šaukiu) atidarymas Svėdasų meno galerijoje labai pagyvino partizanų pagerbimo šventę "Briedžio pėdsakais".

Klajonės Šimonių girioje...

Partizanų tema sugavo tarsi ir neatsitiktinai. Tos istorijos pažinimas buvo paveikus, giliau domėtis paskatino P. Pečiulaičio atsiminimų knyga "Šitą paimkit gyvą", vėliau skaitė Juozo Daumanto "Partizanus" ir kitas knygas, susitiko su legendiniais partizanais Jonu Kadžioniu, Juozu Jakavoniu, Andriumi Dručkumi. Skatino tam ir klajonės po šalia Niūronių ošiančius šilus, kuriuose esantys paminklai primena rūstų, žiaurų o kartu ir didingą, šlovingą pokarį. Bandymai pajusti tą partizaninio pasaulio dvasią, apsirengti kario drabužiais ir klajoti po mišką - ką pamanė, jei matė grybaujančios močiutės? Pabūti nors ir naujai atstatytame bunkeryje, kelias valandas pasėdėti po žeme... Iš jo išlipi jau kitas žmogus. Mintys, išgyvenimai. Pajusti tą kvapą, pajusti vėjo dvelksmą, miško garsus.

Sėdėti prie stalo, šiltoje jaukioje troboje sugrįžus po ilgo žygio mišku.

Bandymas nupiešti paskutinės vakarienės temą spingsulės apšviestos trobos šešėliuose prie stalo susėdusius partizanus - po to juos apnuodys. Ar gi ne panaši istorija buvo ta, kuomet po pietų pasivaišinus gėrimus buvo apnuodyti, sumigo Dūmo būrio partizanai, po to juos visus nužudė...

Kelias tobulybės link

Kelias link tobulybės - taip svarbu siekti tobulumo. Donatas mano, kad pirmiausia reikia išmokti labai gerai piešti, pažinti tapybos ir kitokių piešimo būdų techniką. Jis pats pirmiausia studijavo grafinį dizainą Kauno Justino Vienožinskio kolegijos menų fakultete, po to baigė Vilniaus dailės akademijos Kauno skyrių, tobulinosi Jimei universitete Kinijoje, ypač gilinosi į Rubenso, Rembranto ir kitų klasikinio realizmo atstovų kūrybą. Pats įkūrė pirmąją tokią Lietuvoje klasicizmo-realizmo atelje, jaučiai esąs šiuolaikinio modernaus meno opozicijoje ir tai jam patinka. Dailininkas teigia, kad klasikinis realizmas yra ne natūros kopijavimas, bet interpretavimas pagrįstas žiniomis apie kompoziciją, koloritą, o siekis tiksliai nupiešti yra universali priemonė suderinti pastabumą aplinkai ir meninį jautrumą. Taip suderinamas modernus mąstymas ir senoji piešimo technika.

Didžioji tema - istorijos pažinimui ir supratimui

Donatas yra sukūręs nemažai žymių žmonių portretų, viršelių Lietuvos bei užsienio atlikėjų albumams, gamtos peizažų, tačiau didžioji jo tema - partizanai ir pokario kovos prieš okupantus. dar labiau pasirinktos temos aktualumą sustiprino įvykiai Ukrainoje, kuomet matėsi, kad Rusija ir šiais laikais naudoja ir kadaise Lietuvoje taikytus tautos naikinimo, kiršinimo ir istorijos iškraipymo metodus. Paveikslai atlieka istorijos pažinimo ir supratimo misiją ir tai iki šiol visai nepanaudota galimybė Lietuvoje. Pasaulyje istoriniai paveikslai daro didžiulį poveikį visuomenės raidai, didžiosios valstybės sukaupusius didžiulius istorinių paveikslų rinkinius, jie žadina istorijos pažinimą, stiprina tapatybę, pilietiškumą. Juk kažkada ir lenko Jano Mateikos tapytas "Žalgirio mūšis" bei kiti paveikslai įskėlė ugnelę, kuri atgaivino lenkų patriotiškumą ir pagelbėjo susikurti labai patriotiškai ir tautiškai valstybei. Jei atsirastų galimybių įmanoma būtų sukurti ir labai didelių, panoraminių paveikslų.

Kūrėjas sako, kad šiame pragmatiškame pasaulyje žavi idealizmo žiburėliai, ir tą šiuolaikinį idealizmą sustiprina ir skatina tie, kuriems auka tėvynei, idealams ir ateičiai buvo svarbi. Galima pamanyti, kad vargai, kova, žūtis ar ilgi nelaisvės metai buvo tragedija, tačiau didinga, kad buvo žmonių kurie nepasidavė, nepasidarė veidmainiais. Sovietai naikino ne tik fiziškai, tačiau ypatingai sužalojo žmonių dvasią, tos žaizdos kamuoja ir šiandien. Partizanai iš tikrųjų laimėjo moralinę, dvasinę pergalę, bėda, kad daug kas to nesuvokia, o jei visuomenėje nėra vietos moralei bei dvasiniam pasauliui, nebėra vietos ir žmogiškumui. Pokario kovų dalyviai yra herojai, jų aukos suvokimas, vertinimas, pasididžiavimas jais turėtų skatinti kiekvieną pilietį įdėti nors lašelį idealizmo, pastangų, žinių tai čia Lietuvoje sukursime tikrai nuostabius namus.

Magiškasis realizmas 

Nupiešti kuo tikroviškiau. Kai kuriuos reikalingus paveikslų kompozicijai daiktus Donatas net pirko antikvare. Rašomoji mašinėlė, kuri panaudota piešiant Lakštučio darbo stalą bunkeryje, ant kurio dar ir originalūs, apskritais stiklais akiniai. O štai gelsvu viršeliu švytinti knygelė - naujasis "Neįveiksi, sūnau šiaurės" leidimas. (Laiškas po žeme rašytas)

Žiburių procesija, partizanų eisena per sidabro šviesos nutviekstą mišką, kiekvieno jų delne degančios liepsnelės. (Mano atmintis).

Bunkerio anga, per ją matyti dangus - čia ir anapus.

Po tremties - realistinis vaizdas žvelgiant iš trobos į priemenę. Atrodytų pernelyg tvarkinga, ramu, tarsi nieko ir neatsitiko... (Ištremti).

Moteris apsisiautusi raštuota marška - žvarbu... Tyras, išbalęs jos veidas.

Partizanai, jų lavonai numesti, išniekinti. Jo tapyto didelio paveikslo fragmentas, tik basos, pamėlusios, pajuodusios kojos, kareiviškų kelnių galai.

Per atvirą slėptuvės angą vėjas pripustė sudžiūvusių, nurudusių lapų. Kopėtėlių skersinis apačioje iš kairės nutrūkęs. (Vartai į amžinybę).

Panašios stilistikos paveiksle taip pat žvilgsnis iš slėptuvės, melsvu variu spindintys sienos rąstai, kopėčios, pro atvertą angą į naktį, tarp debesų kamuolių bešviečiantį mėnulį. (Tarp dviejų pasaulių).

Tas pats bunkeris iš viršaus, nutryptas sniegas palei atvertą angą. Dangčio vazonas numestas į šoną... (Žiema). Visi tie vaizdai iš tvirtai suręsto bunkerio mūsų muziejaus reikmėms, jaunimo pažinimo pamokoms Niūronyse. Tai tarsi ir mano pasaulio dalelė. Nedideli paveikslėliai (Kankorėžis), (Kėkštas), tarsi kitokie, tiesiog atspindintys globią miško ramybę. Tie darbai, ciklas, kurį sekdamas sukrečiančiai didinga Vinco Mykolaičio Putino poema buvo pavadintas "Vivos plango, mortuos voco". Beje, tuo kūriniu susidomėjo suradęs ištraukas Algimanto apygardos partizanų leidinyje "Neįveiksi sūnau Šiaurės". Padedant diplomatinėms tarnyboms bei Amerikos lietuviams jau buvo eksponuoti Vašingtone, Niujorke bei Lemonte, dabar keliaus po Lietuvą, ypač stengiantis kad ją pamatytų kuo daugiau jaunimo. 

Parodoje penkiolika išraiškingų darbų sukurtų 2014-2017 metais, kurie Svėdasų meno galerijoje bus eksponuojami iki rugsėjo 28 dienos.

Autoriaus nuotraukose:

 

DSCF6433

Žiburių procesija

 

DSCF6436

Tūtos...

 

DSCF6441

Žvilgsnis...

 

DSCF6408

Laiškas po žeme

 

DSCF6401

Didysis Donato darbų įkvėpėjas, legendinis partizanas Jonas Kadžionis-Bėda, parodos Svėdasuose atidarymo metu 2018 m. rugsėjį.

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 73 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top