Raimondas Guobis

Antradienį Svėdasuose švęsti Šv. Juozapo atlaidai, tradiciškai vyko ir gavėnios rekolekcijos kuriose dalyvavo gausus būrys tikinčiųjų ir net šeši kunigai. Išpažintys, pamąstymai, puikus pamokslas, pakili nuotaika ir galimybė linksmintis, nes nuo seno tai yra vienintelė diena Gavėnioje, kuomet galima švęsti ir net vestuves kelti.

Nuodėmės tiesiog biro kaip iš gausybės rago, net prie keturių klausyklų, girdėjosi šnaresys, šioks toks šnabždesys, nusidėjėlių prislopinti balsai ir tikslūs pamokymai iš kunigų lūpų. Pasigėrėtina matyti solidžius vyrus uoliai besidarbuojančius vienu metu net keturiose klausyklose. Ypatingas vaizdinys, kuomet pritrūkęs išpažinėjų, rimtas dvasininkas pasilikęs sėdėti klausykloje susimąstęs atsivertė kunigišką maldų knygą, storą, parausvintais pakraštėliais puslapiais.

Šv. Mišių šventimui vadovavo tikras svėdasiškis, nūnai Vadoklių ir dar dviejų parapijų klebonas kun. Ričardas Banys, įdomu, kad jam asistavusių dvasininkų vardai taip pat iš R raidės - Panevėžio katedros vikaras Rimantas Kaunietis ir vietinis klebonas Raimundas Simonavičius. Darbuotę klausyklose užbaigę, dalijant komuniją prie jų prisijungė ir Šimonių klebonas Saulius Kumelis, Utenos senosios bažnyčios klebonas Kęstutis Palepšys ir Albertas Kasperavičius iš Skapiškio. Tokios dvasininkų gausos seniai vienu metu mūsų bažnyčioja nebūta, tarsi senų laikų atlaiduose - visas šešetas.

Evangelijos pagal Mato ištrauka šiandien buvo apie Šv. Juozapą, jo istoriją, jo teisumą, dievobaimingumą, gebėjimą suprasti Dievo ženklus ir jais vadovautis. Pamokantį, susimąstyti skatinantį pamokslą pasakė kun. R. Banys. kalbėjo apie išorinio ir vidinio gyvenimo atitikimo svarbą, eilinių parapijiečių lemiamą vaidmenį tikinčiųjų bendruomenės gyvenime, apie bendrą atsakomybę, neužkraunant rūpesčių vien tik ant dvasininkų, nes ir jie išaugę mūsų visuomenėje, jų paklydimai, tai mūsų visų paklydimai. Kalbėjo apie Juozapo šventumą, jo dvasine globa gaubiamą katalikų bažnyčią, kvietė nuolat klausti savęs: "Kiek dar manyje liko kataliko?" Pasitelkęs staistiką pateikė kraupius katalikiško krašto šiandienos skaičius: pernai padaryta 5000 abortų, išsiskyrė 8000 porų, ir tai vyksta tikinčiųjų bendruomenėse. Kvietė nieko nelaukiant jungtis bendruomenės veiklą, skleisti šviesų pozityvizmą, gebėti dalintis, darbais siekti taikios vienybės. Prisiminė ir garsiausią svėdasiškį Juozapą - kan. Juozą Tumą-Vaižgantą, kurio jubiliejinius metus šiemet išgyvename, prisiminė ir prieš du dešimtmečius Traupyje mirusį svėdasiškį, kun. Steponą Galvydį. Maldose buvo prašoma dangiškosios globos jiems ir visiems mūsų mirusiems, meldžiama išminties ir tikrosios tarnystės dovanos naujai išrinktajai valdžiai... 

 

Autoriaus nuotraukoje:

 

DSCF9532

Prie Šv. Juozapo altoriaus nusifotografavo atlaiduose dalyvavę kunigai. Pirmoje eilėje iš kairės: Raimundas Simonavičius, Ričardas Banys, Rimantas Kaunietis; antroje eilėje: Kęstutis Palepšys, Saulius Kumelis ir Albertas Kasperavičius.

Komentuoti


Sukurta:

Dabar lankosi:

Dabar svetainėje 58 svečiai ir narių nėra

Lankytojai

Patalpinta:

serveriai

Slapukai

Scroll to top